27 January 2023

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING Veenendaalse Konijnen en Pluimveefokkers Vereniging (VKPV )

U mag verwachten dat de VKPV zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan.
Iedere bestuurslid en de leden van de diverse commissies zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid naar beste weten en kunnen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Voor bestuursactiviteiten, het organiseren van tentoonstellingen, tatoeëren van konijnen, bestellen van ringen, is het noodzakelijk dat de VKPV hiervoor uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van het lidmaatschap van de VKPV. Zonder deze toestemming kan de VKPV u niet inschrijven als lid.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens
Voor het goed functioneren van uw lidmaatschap is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer.
De VKPV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.