21 March 2023

Clubblad “De Praatplank”

Het clubblad “De Praatplank” is voor de leden van de VKPV het medium waardoor zij nagenoeg alle informatie met betrekking tot het verenigingsleven bij zich in huis krijgt.

“De Praatplank” bevat onder andere het volgende:

  • Alle inlichtingen omtrent bestuur, diergroepsecretariaten, ringen- en tatoeëercommissie, entcommissie, contributies en redactieadres alsmede een commissie van advies, die je graag met woord en daad verder helpen.
  • Indien mogelijk de uitnodiging en de agenda voor de maandelijkse vergadering/fokkersavond.
  • Indien voorradig enkele vaste rubrieken van leden en jeugdleden.
  • Als het even kan, ras- en foktechnische artikelen.
  • Indien gewenst, advertenties van leden (gratis) die dieren of aanverwante artikelen te koop vragen of aanbieden.

De Praatplank” is voor de leden van de VKPV een gratis medium dat wordt bekostigd uit de opbrengsten van de daarin staande advertenties van bedrijven uit Veenendaal en omstreken. De redactie van “De Praatplank” stelt het zeer op prijs als de leden zelf kopij aanleveren (bij voorkeur op cd-rom, USB-stick of d.m.v. e-mail) met betrekking tot de dieren waar zij zich mee bezig houden.

Om een Praatplank in te zien klik op onderstaand Praatplank nr.

Praatplank April 2015, jaargang 38, nr 1

Praatplank Augustus 2015, jaargang 38, nr 2

Praatplank December 2015, jaargang 38, nr 3

Praatplank April-2016-jaargang-39-nr-1

Praatplank December-2016-jaargang-39-nr-3

Praatplank Maart-2017-jaargang-40-nr-1