21 March 2023

De VKPV

De Veenendaalse Konijnen en Pluimveefokkers Vereniging is een bloeiende, gezellige vereniging die bruist van de activiteiten op het gebied van de kleindierensport.

Doel van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling op te wekken voor de instandhouding en verbetering van diverse groepen kleine huisdieren zoals: konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, siervogels, watervogels en sierduiven.

De vereniging tracht dit te bereiken door:

 • het beleggen van lezingen c.q. fokkersavonden
 • promotionele aktiviteiten
 • het houden van jongdierendagen en tentoonstellingen
 • het uitgeven van een clubblad met nuttige informatie
 • het organiseren van fokkersdagen


Leden van de vereniging

De leden van de VKPV houden zich dus bezig met het fokken (= instant houden en verbeteren) van diverse kleindierrassen zoals:

 • konijnen
 • cavia’s
 • hoenders- en dwerghoenders
 • sier- en watervogels
 • sierduiven

De leden van de VKPV kunnen via de vereniging ook lid worden van de landelijke bonden:

 • voor de pelsdieren en voor het pluimvee de KLN (Kleindier-Liefhebbers Nederland), zie www.kleindierliefhebbers.nl
 • voor de sierduiven de NBS (Nederlandse Bond van Sierduivenfokkersverenigingen), zie www.sierduif.nl

De VKPV als vereniging is als zodanig ook lid van deze bonden. Daarnaast zijn de meeste leden van de VKPV ook nog aangesloten bij een speciaalclub. Dat is een landelijke vereniging van fokkers die allen hetzelfde ras fokken. Deze verenigingen houden zich dus bezig met de belangen die alleen dat ras aangaan en hebben daarover contact met de desbetreffende bond en de daarbij behorende keurmeestersvereniging.

De VKPV organiseert, mede in het belang van haar leden, diverse fokkersdagen van zo’n speciaalclub. Op zo’n dag komen fokkers uit het hele land met een aantal van hun dieren naar Veenendaal en houden daar een keuring. Na afloop van de keuring worden de dieren door de aanwezige keurmeesters besproken. Zulke fokkersdagen worden de leden van de VKPV en van de speciaalclub goed bezocht en erg gewaardeerd. Het hoeft natuurlijk geen betoog, dat zulke dagen heel gezellig en leerzaam zijn.

Contributies

De verenigingscontributie van de VKPV bedraagt per jaar € 17,50 voor seniorleden (€ 15,50 bij automatische incasso) en € 7,50 voor jeugdleden.

Wilt u zich aanmelden als nieuw lid

U bent van harte welkom.
Download het aanmeldingsformulier lidmaatschap VKPV hier
en het aanvraagformulier voor een fokkersnummer van de bonden KLN en/of NBS hier